โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
ยินดีต้อนรับ
วันไหว้ครู59

บริบทโรงเรียน


ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รับสมัครนักเรียน ขอเชญ..
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 01:02 โดย Jurairat Kongkul
 • พลิกโฉมโรงเรียนBBL ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง1,3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมโรงเรียนฺBBL ณ หอประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558 รองพรภิรมย ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2558 13:00 โดย Jurairat Kongkul
 • ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘โดย ประธานในพิธีนายสุภาพ ครองพงษ์ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบประกาศนียบ ...
  ส่ง 22 มี.ค. 2558 11:00 โดย Jurairat Kongkul
 • มหกรรมวิชาการอำเภอคอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2557 สมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ดำเนินการโครงการมหกรรมวิชาการนักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่12-13 กุมภาพันธ์  2558 โดยมีพ ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2558 07:16 โดย Jurairat Kongkul
 • ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ผู้อำนวยการประทีป เอี่ยมสำอางค์ พร้อมด้วยคณะครุูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินร่วมกับส่วนราชการ และคณะคร ...
  ส่ง 6 ธ.ค. 2557 10:50 โดย Jurairat Kongkul
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • กิจกรรมวันไหว้ครู 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 00:54 โดย Jurairat Kongkul
 • โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ถวายเทียนพรรษา 2558 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ โดยนายประทีป เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษาและปัจจัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ วัดเกาะแก้ว วัดหนองบ ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2558 09:09 โดย Jurairat Kongkul
 • ปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนตามหลักBBL เริ่มด้วยการทาสีโต๊ะ เก้าอี้เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558  ด้วยความร่วมมือจากคุณคร ...
  ส่ง 19 ก.ค. 2558 04:54 โดย Jurairat Kongkul
 • อบรมโครงการพัฒนานิสัยความดีสากลผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์จัดอบรมนักเรียนตามโครงการพัฒนานิสัยความดีสากลผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ระหว่างวันที่ 29-30 ม ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2558 04:46 โดย Jurairat Kongkul
 • ปลูกต้นไม้วันวิสาขบูชา วันที่ 5 มิถุนายน 2558 คณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมปลูกต้นไม้กับอบต. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2558 09:25 โดย Jurairat Kongkul
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา