กิจกรรม


กิจกรรมวันไหว้ครู 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 00:52โดยJurairat Kongkul   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 00:54 ]

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ถวายเทียนพรรษา 2558

โพสต์1 ส.ค. 2558 09:09โดยJurairat Kongkul

โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ โดยนายประทีป เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน
ร่วมถวายเทียนพรรษาและปัจจัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ วัดเกาะแก้ว วัดหนองบัวลอยและ
วัดกกแดงเจริญธรรม เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม นักเรียนรู้จักประวัติวันสำคัญ
และรู้จักทำบุญในวันสำคัญ 


ปรับปรุงห้องเรียน

โพสต์19 ก.ค. 2558 04:54โดยJurairat Kongkul

โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียนตามหลักBBL เริ่มด้วยการทาสีโต๊ะ เก้าอี้
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558  ด้วยความร่วมมือจากคุณครูประจำชั้น นักเรียนทุกคน
ที่ช่วยกันอย่างขยันขันแข็งจนงานสำเร็จด้วยดี ขอขอบคุณผู้อำนวยการประทีป  เอี่ยมสำอางค์
ที่คอยดูแล ให้การสนับสนุน
เรียบร้อยแล้วค่ะม.1-3
 
น้องๆประถมศึกษาปีที่ 1-6 ค่ะ
อบรมโครงการพัฒนานิสัยความดีสากลผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย

โพสต์4 ก.ค. 2558 04:46โดยJurairat Kongkul

โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์จัดอบรมนักเรียนตามโครงการ
พัฒนานิสัยความดีสากลผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย
 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 
วิทยากรจากคณะผู้ประสานงานการศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
นำโดยอาจารย์สุนทรี ละแมนชัย และคณะ 


พระครูสุนทรธรรมมาวุธเจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์ร่วมในพิธีเปิดให้โอวาทนักเรียน
ปลูกต้นไม้วันวิสาขบูชา

โพสต์6 มิ.ย. 2558 09:25โดยJurairat Kongkul

วันที่ 5 มิถุนายน 2558 คณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วม
ปลูกต้นไม้กับอบต. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และถวายเป็นพุทธบูชา
"วิสาขบูชา วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ" ณ บริเวณรอบหนองตาพรานแก้ว 
หน้าอบต. โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์6 มิ.ย. 2558 09:17โดยJurairat Kongkul

ผู้อำนวยการประทีป  เอี่ยมสำอางค์ คณะครูนักเรียน จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี
การศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
หนูๆๆไหว้คุณครูเสร็จแล้วค่ะ

ทำบุญวันวิสาขบูชาที่วัดในเขตบริการ

โพสต์6 มิ.ย. 2558 09:08โดยJurairat Kongkul

คณะครู นักเรียน ร่วมทำบุญที่วัดเนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ณ วัดเกาะแก้ว วัดหนองบัวลอยและวัดกกแดงเจริญธรรม 


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

โพสต์6 ธ.ค. 2557 10:16โดยJurairat Kongkul

โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ นำโดยนายประทีป  เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 
จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ลงนามถวายพระพร ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน
โดยมอบเกี่ยรติบัตรและของที่ระลึกให้กับพ่อดีเด่น จำนวน 11 ท่าน 
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
วันที่ 4 ธันวาคม 2557

นายประทีป  เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
ลงนามถวายพระพรวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โพสต์26 พ.ย. 2557 02:05โดยJurairat Kongkul

โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์  นำโดยนายประทีป  เอี่ยมสำอางค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
นำคณะครูและลูกเสือ-เนตรนารี  ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
 โดยมีนายวานิช  การบรรจงประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา นครกาหลง 1
เป็นประธานในพิธี  มีโรงเรียนในศูนย์พัฒนาการคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 1 
ร่วมในพิธีและโรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุมก็ร่วมในพิธีด้วย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านจอกคอนสวรรค์วิทยากร


พฺิธีไหว้ครู

โพสต์5 มิ.ย. 2557 03:05โดยJurairat Kongkulโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห็จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 
ท่านประทีป  เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์เป็นประธานในพิธี 
นักเรียนร่วมกิจกรรมนำพานดอกไม้-ธูปเทียนไหว้คุณครู และนำกรวยดอกไม้มา
ไหว้คุณครู ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557  
ณ อาคารอเนกประสงค์ ของโรงเรียน  
เสร็จพิธีประชุมผู้ปกครองแจ้งสวัสดิการต่างๆ ที่นักเรียนได้รับจากโรงเรียนท่านผู้อำนวยการให้โอวาท พบปะผู้ปกครอง เสร็จพิธี


1-10 of 20