ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

โพสต์6 มิ.ย. 2558 09:17โดยJurairat Kongkul
ผู้อำนวยการประทีป  เอี่ยมสำอางค์ คณะครูนักเรียน จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี
การศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน
หนูๆๆไหว้คุณครูเสร็จแล้วค่ะ

Comments