กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

โพสต์6 ธ.ค. 2557 10:16โดยJurairat Kongkul
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ นำโดยนายประทีป  เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 
จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ลงนามถวายพระพร ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน
โดยมอบเกี่ยรติบัตรและของที่ระลึกให้กับพ่อดีเด่น จำนวน 11 ท่าน 
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
วันที่ 4 ธันวาคม 2557

นายประทีป  เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
ลงนามถวายพระพรComments