ปลูกต้นไม้วันวิสาขบูชา

โพสต์6 มิ.ย. 2558 09:25โดยJurairat Kongkul
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 คณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วม
ปลูกต้นไม้กับอบต. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และถวายเป็นพุทธบูชา
"วิสาขบูชา วันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ" ณ บริเวณรอบหนองตาพรานแก้ว 
หน้าอบต. โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

Comments