โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ถวายเทียนพรรษา 2558

โพสต์1 ส.ค. 2558 09:09โดยJurairat Kongkul
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ โดยนายประทีป เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน
ร่วมถวายเทียนพรรษาและปัจจัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ วัดเกาะแก้ว วัดหนองบัวลอยและ
วัดกกแดงเจริญธรรม เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม นักเรียนรู้จักประวัติวันสำคัญ
และรู้จักทำบุญในวันสำคัญ 


Comments