วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โพสต์26 พ.ย. 2557 02:05โดยJurairat Kongkul
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์  นำโดยนายประทีป  เอี่ยมสำอางค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
นำคณะครูและลูกเสือ-เนตรนารี  ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
 โดยมีนายวานิช  การบรรจงประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา นครกาหลง 1
เป็นประธานในพิธี  มีโรงเรียนในศูนย์พัฒนาการคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 1 
ร่วมในพิธีและโรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุมก็ร่วมในพิธีด้วย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านจอกคอนสวรรค์วิทยากร


ą
Jurairat Kongkul,
26 พ.ย. 2557 02:05
Comments