อบรมโครงการพัฒนานิสัยความดีสากลผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย

โพสต์4 ก.ค. 2558 04:46โดยJurairat Kongkul
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์จัดอบรมนักเรียนตามโครงการ
พัฒนานิสัยความดีสากลผ่านกิจกรรม 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย
 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 
วิทยากรจากคณะผู้ประสานงานการศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
นำโดยอาจารย์สุนทรี ละแมนชัย และคณะ 


พระครูสุนทรธรรมมาวุธเจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์ร่วมในพิธีเปิดให้โอวาทนักเรียน
Comments