ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลกิจกรรม มหกรรมวิชาการศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 1  ของร.ร.สหราษฎร์นุเคราะห์
ร้องเพลงไทยลูกทุุุ่งชาย ระดับ ม.1-3  เหรียญทองที่ 1
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ม.1-3  เหรียญทองที่ 1
เล่านิทาน (Story Telling) ม.1-3  เหรียญทองที่ 1
อ่านออกเสียงและจับใจความ ป.4-6  เหรียญทองที่ 1
เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ต่อไป

รับสมัครนักเรียน

โพสต์1 ก.ค. 2559 01:02โดยJurairat Kongkul

ขอเชญ..

พลิกโฉมโรงเรียนBBL

โพสต์4 ก.ค. 2558 12:59โดยJurairat Kongkul

ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง1,3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พลิกโฉมโรงเรียนฺBBL ณ หอประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอคอนสวรรค์
ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558
 รองพรภิรมย์  สุทธิกานต์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
 ประธานในพิธี กล่าวเปิดการอบรม

นายพิพัฒน์ ทวีเงิน ประธานเครือข่าย กล่าวรายงาน


ประธานศูนย์ฯกล่าวปิดการอบรมปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา ๒๕๕๗

โพสต์22 มี.ค. 2558 11:00โดยJurairat Kongkul

โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘
โดย ประธานในพิธีนายสุภาพ ครองพงษ์ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา มีนายประทีป  เอี่ยมสำอางค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์  และตัวแทนของคณะครูกล่าวให้โอวาท  
 นักเรียน   ตัวแทนนักเรียนกล่าวถึงความรู้สึกและอำลาสถาบัน  ตัวแทนนักเรียน
ได้รำบายศรีสู่ขวัญ   ผูกแขน  กราบอำลาคุณครู  และท่านผู้อำนวยการทำพิธีมอบ
นักเรียนคืนให้กับผู้ปกครอง  พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและร่วมรับประทานอาหาร
มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานโรงเรียน

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เด็กชายภราดร  งอกนาวัง
รับเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดี
คุณครูปรวัน  ศรีชัยกุล
ตัวแทนคณะครูอวยพร และให่โอวาท


มหกรรมวิชาการอำเภอคอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2557

โพสต์15 ก.พ. 2558 10:38โดยJurairat Kongkul

สมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์
ดำเนินการโครงการมหกรรมวิชาการนักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่12-13 
กุมภาพันธ์  2558 โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 โดยนายธนชน มุทาพร
 ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ นำเสนอbest practices
ของคณะครู 


นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1 
เย่ียมการจัดนิทรรศการของร.ร.สหราษฎร์นุเคราะห์นายพิพัฒน์  ทวีเงิน
ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ กล่าวรายงาน

นางจุไรรัตน์  กองกุล
นำเสนอ best practices ห้องสมุด


นางจุฑามาส เคยชัยภูมิ

นางพัชมณ โสมาบุตร นำเสนอbest มารยาทไทย

แข่งขันตำส้มตำระดับมัธยมศึกษา
ชนะที่ 3ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

โพสต์6 ธ.ค. 2557 10:50โดยJurairat Kongkul

ผู้อำนวยการประทีป เอี่ยมสำอางค์ พร้อมด้วยคณะครุูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
เพื่อเป็นพลังของแผ่นดินร่วมกับส่วนราชการ และคณะครูในอำเภอคอนสวรรค์
โดยท่านนายอำเภอคอนสวรรค์เป็นประธานในการจัดงาน


กำหนดการเปิดภาคเรียนที่1/2557

โพสต์22 เม.ย. 2557 23:42โดยJurairat Kongkul

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่1/2557

14 พฤษภาคม 2557  เปิดเรียนจัดห้องทำความสะอาด
15 พฤษภาคม 2557  เริ่มเรียน
28 เม.ย.-17 พ.ค. 2557 อบรมภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาปีที่ 2 
21-23 พ.ค. 2557  ครูอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ โรงแรมเลิศนิมิตร 

ผ้าป่าศิษย์เก่า

โพสต์22 เม.ย. 2557 09:29โดยJurairat Kongkulเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2557 ท่านผู้อำนวยการประทีป เอี่ยมสำอางค์และคณะครู
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
ร่วมต้อนรับผ้าป่าจาก ศิษย์เก่า
 นำทีมโดย นายอดิเรก สุจริต   นายฐากูร โมสันเทียะ   นายสุชาติ อาจหาญ
นายทรงวิทย์ กุลวงศ์และนายปราโมท หงษ์เวหา 
จบมัธยมศึกษาไปเกือบ 10 ปีแล้ว 


แต่ยังมีใจรัก คิดถึงโรงเรียนและน้องๆจัดทำผ้าป่ามาโรงเรียน 


และทางโรงเรียนยังได้รับผ้าป่าสมทบจากชุมชนในเขตบริการ
เพิ่มเติมด้วยขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้นำชุมชนที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนมาโดยตลอด


รดน้ำขอพรคณะครูในวันสงกรานต์

รับทุนการศึกษา

โพสต์25 ม.ค. 2557 18:38โดยJurairat Kongkulมูลนิธิบิ๊กซี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 25 มกราคม 2557
ณ บิ๊กซี จ. ชัยภูมิ ประธานในพิธีท่านรองอนันต์  ชัชชวพันธ์  รองผู้อำนวยการ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 
 โดยคุณครูจุไรรัตน์ กองกุล ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการประทีป  เอี่ยมสำอางค์
นำด.ช.ศิริสวัสดิ์  สมัครการเข้ารับทุน เวลา 14.00 น.

เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ
มูลนิธิบิ๊กซีที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน


ร่วมถ่ายภาพ

แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งม.1-3

โพสต์14 ธ.ค. 2556 03:24โดยJurairat Kongkul


โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ นำโดยท่านผู้อำนวยการประทีป เอียมสำอางค์ คณะครูมัธยม นำเด็กชายนพพล คำหว่าน
เข้าแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายม.1-3 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ผลการแข่งขันรับรางวัลระดับ เหรียญทอง 
และได้นำนักเรียนไหว้พระธาตพนม  ไปดูวัดเจดีย์ชัยมงคล ต. ผาน้ำย้อย อ. หนองพอก จ. ร้อยเอ็ด  ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมาก
ไหว้พระธาตุพนม   ไปดูวัดเจดีย์ชัยมงคล ต. ผาน้ำย้อย อ. หนองพอก จ. ร้อยเอ็ด  ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมากวันวชิราวุธ ประจำปี ๒๕๕๖

โพสต์24 พ.ย. 2556 20:57โดยJurairat Kongkul
               ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พร้อมใจกันถวายราชสดุดีแด่ดวงวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ 
ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพิ่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านจอกคอนสวรรค์วิทยากร

1-10 of 18