ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา ๒๕๕๗

โพสต์22 มี.ค. 2558 11:00โดยJurairat Kongkul
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘
โดย ประธานในพิธีนายสุภาพ ครองพงษ์ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา มีนายประทีป  เอี่ยมสำอางค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์  และตัวแทนของคณะครูกล่าวให้โอวาท  
 นักเรียน   ตัวแทนนักเรียนกล่าวถึงความรู้สึกและอำลาสถาบัน  ตัวแทนนักเรียน
ได้รำบายศรีสู่ขวัญ   ผูกแขน  กราบอำลาคุณครู  และท่านผู้อำนวยการทำพิธีมอบ
นักเรียนคืนให้กับผู้ปกครอง  พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและร่วมรับประทานอาหาร
มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานโรงเรียน

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เด็กชายภราดร  งอกนาวัง
รับเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดี
คุณครูปรวัน  ศรีชัยกุล
ตัวแทนคณะครูอวยพร และให่โอวาท


Comments