ผ้าป่าศิษย์เก่า

โพสต์22 เม.ย. 2557 09:29โดยJurairat Kongkul


เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2557 ท่านผู้อำนวยการประทีป เอี่ยมสำอางค์และคณะครู
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์
ร่วมต้อนรับผ้าป่าจาก ศิษย์เก่า
 นำทีมโดย นายอดิเรก สุจริต   นายฐากูร โมสันเทียะ   นายสุชาติ อาจหาญ
นายทรงวิทย์ กุลวงศ์และนายปราโมท หงษ์เวหา 
จบมัธยมศึกษาไปเกือบ 10 ปีแล้ว 


แต่ยังมีใจรัก คิดถึงโรงเรียนและน้องๆจัดทำผ้าป่ามาโรงเรียน 


และทางโรงเรียนยังได้รับผ้าป่าสมทบจากชุมชนในเขตบริการ
เพิ่มเติมด้วยขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้นำชุมชนที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนมาโดยตลอด


รดน้ำขอพรคณะครูในวันสงกรานต์

Comments