พลิกโฉมโรงเรียนBBL

โพสต์4 ก.ค. 2558 12:59โดยJurairat Kongkul
ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง1,3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พลิกโฉมโรงเรียนฺBBL ณ หอประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอคอนสวรรค์
ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2558
 รองพรภิรมย์  สุทธิกานต์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
 ประธานในพิธี กล่าวเปิดการอบรม

นายพิพัฒน์ ทวีเงิน ประธานเครือข่าย กล่าวรายงาน


ประธานศูนย์ฯกล่าวปิดการอบรมComments