วันวชิราวุธ ประจำปี ๒๕๕๖

โพสต์24 พ.ย. 2556 20:57โดยJurairat Kongkul               ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พร้อมใจกันถวายราชสดุดีแด่ดวงวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ 
ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพิ่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านจอกคอนสวรรค์วิทยากร

Comments