นายธวัช แพงโสภา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


กิจกรรมที่น่าสนใจ

เดินรณรงค์

ร่วมกับอบต.โคกมั่งงอย

ป้องกันไข้เลือดออก

ร่วมกับอบต.โคกมั่งงอย

สอนซ่อมเสริม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image