เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

โพสต์19 พ.ค. 2557 08:57โดยJurairat Kongkul
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ นำโดยคุณครูอุทัย รักษาชนม์ คณะครูและนักเรียนป.4-ม.3
  ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและแก้ไขปีญหาโรคไข้เลือดออกให้หมดไปจากชุมชน 
สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
Comments