ประชุมคณะครู 26 เมษายน 2555

โพสต์22 เม.ย. 2555 21:52โดยJurairat Kongkul
เรียนเชิญ  คณะครูโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ ทุกท่าน ประชุม
              วันที่ 26 เมษายน 2555  ในเวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมของโรงเรียน ค่ะ