ประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โพสต์27 พ.ค. 2556 10:47โดยJurairat Kongkul
27 พ.ค. 2556 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงจากคณะประเมิน
นำโดยนายคำพา เคล้าโนนคร้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว ศน.ประเสริฐศักดิ์ ขำหินตั้ง และศน.วัทนาพร ตังอำนวย

Comments