ประเมินโรงเรียนต้นแบบร.ร.ดีศรีตำบล

โพสต์7 พ.ค. 2556 20:31โดยJurairat Kongkul

วันที่  6  มีนาคม  2556  คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล โดยรองพรภิรมย์  สุทธิกานต์ รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยพระอาจารย์ และคณะ ผลการประเมิน
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ผ่านการประเมินอย่างไม่มีเงื่อนไข รับมอบป้ายพร้อมโล่เชิดชูเกี่ยรติ 

Comments