เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:45โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1
วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนเปิดทำการวันแรก เพ่ื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเรียน