รับการประเมินจากสมศ.ปีการศึกษา 2555

โพสต์9 พ.ค. 2556 10:22โดยJurairat Kongkul


โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ ได้รับการประเมินจาก สมศ.  (สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ) เมื่อวันที่ 14,15และ 17 มกราคม 2556
 และได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว


Comments