มหกรรมวิชาการอำเภอคอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2557

โพสต์15 ก.พ. 2558 10:38โดยJurairat Kongkul
สมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์
ดำเนินการโครงการมหกรรมวิชาการนักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่12-13 
กุมภาพันธ์  2558 โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 โดยนายธนชน มุทาพร
 ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ นำเสนอbest practices
ของคณะครู 


นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต 1 
เย่ียมการจัดนิทรรศการของร.ร.สหราษฎร์นุเคราะห์นายพิพัฒน์  ทวีเงิน
ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์ กล่าวรายงาน

นางจุไรรัตน์  กองกุล
นำเสนอ best practices ห้องสมุด


นางจุฑามาส เคยชัยภูมิ

นางพัชมณ โสมาบุตร นำเสนอbest มารยาทไทย

แข่งขันตำส้มตำระดับมัธยมศึกษา
ชนะที่ 3Comments