ทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โพสต์20 พ.ย. 2556 04:14โดยJurairat Kongkul
                   โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้
 ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 ณ อำเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี 
โดยท่านผู้อำนวยการประทีป เอี่ยมสำอางค์ คณะครูและนักเรียน 
ขอขอบคุณอบต.โคกมั่งงอยที่ให้การสนับสนุนงบประมาณครงการในครั้งนี้
และ ผู้ที่ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกได้แก่ นาวาตรีเกียรติศักดิ์ - คุณหมอสุนี  จอกนาค 
ได้ดูแลและมอบหมายให้ลูกน้องนำเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ 
                                   ในค่ายทหาร ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้     


                                                                ออกเดินทางค่ะ                                                                เรือหลวงจักรีนฤเบศร์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
                                                                   รับฟังการบรรยาย
เรือหลวงจักรีนฤเบศร์


                                                                       พระพุทธรูปเขาชีจรรย์


วิหารเซียน
                       ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติคุณบัตรแด่ นาวาตรีเกียรติศักดิ์-คุณหมอสุนี จอกนาค
                           โอกาสที่ท่านได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ร.ร.สหราษฎร์นุเคราะห์
ą
Jurairat Kongkul,
20 พ.ย. 2556 04:14
Comments