กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โพสต์4 ธ.ค. 2556 02:21โดยJurairat Kongkul
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี2556 ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ วันที่ 4 ธันวาคม 2556
นำโดยท่านผู้อำนวยการประทีป  เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ คณะครู-นักเรียน 
ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนมาร่วมงาน
มีพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นให้กับทุกระดับชั้นComments